انواع بی اختیاری ادرار و درمان آن

انواع بی اختیاری ادرار وجود دارد که هر نوع آن علت و درمان خاص خود را دارد  که در ادامه انواع بی اختیاری ادرار  را معرفی می کنیم. در ابتدا بی اختیاری ادرار به وضعیتی گفته می شود که ادرار به صورت غیر ارادی نشت می کند و افراد بسیاری، به ویژه خانم ها به این عارضه دچار هستند.

بی اختیاری استرسی

بی اختیاری ادرار سر ریز شده Overflow Incontinence

یکی دیگر از انواع بی اختیاری ادرار، نوع سر ریز شده می باشد. اگر نتوانید مثانه خود را به طور کامل خالی کنید، دچار بی اختیاری ادرار سر ریز شده می شوید، به این معنا که ممکن است دچار نشت ادرار به صورت چکه ای شوید. این نوع بی اختیاری در بین مردان بسیار رایج است و زمانی رخ می دهد که مثانه به درستی خالی نمی شود، به این ترتیب با ادرار پر شده و سر ریز می شود و منجر به نشت بی اختیار ادرار می شود.

علائم مربوط به بی اختیاری ادرار سر ریز شده عبارتند از:
• نیاز به دفع مداوم ادرار (هم در طول روز و هم در هنگام شب)
• مشکل در شروع دفع ادرار
• جریان ضعیف ادرار
• زور زدن به هنگام دفع ادرار (استفاده از عضلات شکم)
• فرد مبتلا احساس می کند مثانه هرگز به طور کامل خالی نشده، حتی پس از رفتن به دستشویی
• احساس ناراحتی در زمان دفع ادرار
• احساس فشار در قسمت پایین شکم

بروز تمام علائم ذکر شدهه به این دلیل است که چیزی مثانه را مسدود کرده و اجازه خروج ادرار از مثانه را نمی دهد. از مهم ترین علل بروز بی اختیاری ادرار سر ریز شده عبارتند از:
• عضلات ضعیف مثانه
• آسیب های عصبی و بیماری هایی که بر سیستم عصبی تاثیر می گذارند، مانند ام اس
• شرایطی که جریان ادرار را مسدود می کنند، مانند تومورها یا بزرگ شدن پروستات
• یبوست
• مصرف برخی داروها
• مجاری ادرار که به دلیل آسیب دیدن، عفونت ی التهاب باریک شده است

از دیگر علل بروز بی اختیاری ادرار سر ریز شده این است که احتمالا مثانه شما توانایی خود برای فشار دادن ادرار به سمت بیرون را از دست داده است که علت بروز این مشکل نیز موارد زیر است:
• انجام جراحی روده
• انجام جراحی در ناحیه کمر
• ابتلا به دیابت یا ام اس
• ادرار برای مدت طولانی در مثانه مانده و مثانه از کار افتاده است (به عنوان مثال در حالت ابتلا به BPH).

درمان این نوع بی اختیاری ادرار نیز نیازمند درمان علت زمینه ای است. با درمان علت بروز، بی اختیاری نیز به خودی خود درمان می شود.

انواع بی اختیاری ادرار: بی اختیاری عملکردی Functional Incontinence

یکی دیگر از انواع بی اختیاری ادرار، بی اختیاری عملکردی است؛ وقتی یک بیماری یا ناتوانی جسمی و یا مشکل روحی حرکت به اطراف را دشوار می سازد، فرد مبتلا ممکن است به موقع نتواند خود را به دستشویی برساند که به این شرایط بی اختتیاری ادرار عملکردی گفته می شود. علت بروز این مشکل یکی از عوامل زیر خواهد بود:

• افرادی که به هر دلیلی مجبور به استفاده از صندلی چرخ دار هستند.
• افراد مبتلا به آرتریت که باز کردن زیپ یا دکمه لباس برایشان دشوار است.
• افرادی که دچار یک مشکل ذهنی هستند که بر اثر آن در زمان لازم از دستشویی استفاده نمی کنند.
• افرادی که قادر نیست به دیگران اعلام کنند که نیاز به کمک دارند.

بی اختیاری ادرار مختلط یا ترکیبی Mixed incontinence

گاهی ممکن است علائم مشاهده شده در یک بیمار مربوط به تنها یک نوع بی اختیاری ادرار نباشد و علائم انواع بی اختیاری ادرار (دو یا سه نوع) را همزمان در یک فرد مشاهده کرد. بسیاری از بی اختیاری نوع استرسی و نوع فوریتی را همزمان با هم تجربه می کنند

بی اختیاری ادرار گذرا یا موقت

بی اختیاری ادرار موقت Transient incontinence یکی دیگر از انواع بی اختیاری ادرار است. این نوع بی اختیاری اغلب در یکی از موارد زیر بروز می کند:
• بر اثر مصرف یک داروی خاص و به عنوان عارضه جانبی آن دارو ظاهر می شود.
• عفونت مجاری ادرار که پس از درمان عفونت این بی اختیاری نیز درمان می شود
• مصرف مقدار زیاد کافئین
• مصرف مقدار زیاد الکل
• سرفه مزمن
• ابتلا به یبوست مزمن یا وجود مدفوع خشک در روده برای مدت طولانی
• مصرف داروهای فشار خون
• ناتوانی جسمی یا ذهنی برای مدت کوتاه

بی اختیاری ادرار سر ریز شده Overflow Incontinence

یکی دیگر از انواع بی اختیاری ادرار، نوع سر ریز شده می باشد. اگر نتوانید مثانه خود را به طور کامل خالی کنید، دچار بی اختیاری ادرار سر ریز شده می شوید، به این معنا که ممکن است دچار نشت ادرار به صورت چکه ای شوید. این نوع بی اختیاری در بین مردان بسیار رایج است و زمانی رخ می دهد که مثانه به درستی خالی نمی شود، به این ترتیب با ادرار پر شده و سر ریز می شود و منجر به نشت بی اختیار ادرار می شود.

علائم مربوط به بی اختیاری ادرار سر ریز شده عبارتند از:
• نیاز به دفع مداوم ادرار (هم در طول روز و هم در هنگام شب)
• مشکل در شروع دفع ادرار
• جریان ضعیف ادرار
• زور زدن به هنگام دفع ادرار (استفاده از عضلات شکم)
• فرد مبتلا احساس می کند مثانه هرگز به طور کامل خالی نشده، حتی پس از رفتن به دستشویی
• احساس ناراحتی در زمان دفع ادرار
• احساس فشار در قسمت پایین شکم

بروز تمام علائم ذکر شدهه به این دلیل است که چیزی مثانه را مسدود کرده و اجازه خروج ادرار از مثانه را نمی دهد. از مهم ترین علل بروز بی اختیاری ادرار سر ریز شده عبارتند از:
• عضلات ضعیف مثانه
• آسیب های عصبی و بیماری هایی که بر سیستم عصبی تاثیر می گذارند، مانند ام اس
• شرایطی که جریان ادرار را مسدود می کنند، مانند تومورها یا بزرگ شدن پروستات
• یبوست
• مصرف برخی داروها
• مجاری ادرار که به دلیل آسیب دیدن، عفونت ی التهاب باریک شده است

از دیگر علل بروز بی اختیاری ادرار سر ریز شده این است که احتمالا مثانه شما توانایی خود برای فشار دادن ادرار به سمت بیرون را از دست داده است که علت بروز این مشکل نیز موارد زیر است:
• انجام جراحی روده
• انجام جراحی در ناحیه کمر
• ابتلا به دیابت یا ام اس
• ادرار برای مدت طولانی در مثانه مانده و مثانه از کار افتاده است (به عنوان مثال در حالت ابتلا به BPH).

درمان این نوع بی اختیاری ادرار نیز نیازمند درمان علت زمینه ای است. با درمان علت بروز، بی اختیاری نیز به خودی خود درمان می شود.

انواع بی اختیاری ادرار: بی اختیاری عملکردی Functional Incontinence

یکی دیگر از انواع بی اختیاری ادرار، بی اختیاری عملکردی است؛ وقتی یک بیماری یا ناتوانی جسمی و یا مشکل روحی حرکت به اطراف را دشوار می سازد، فرد مبتلا ممکن است به موقع نتواند خود را به دستشویی برساند که به این شرایط بی اختتیاری ادرار عملکردی گفته می شود. علت بروز این مشکل یکی از عوامل زیر خواهد بود:

• افرادی که به هر دلیلی مجبور به استفاده از صندلی چرخ دار هستند.
• افراد مبتلا به آرتریت که باز کردن زیپ یا دکمه لباس برایشان دشوار است.
• افرادی که دچار یک مشکل ذهنی هستند که بر اثر آن در زمان لازم از دستشویی استفاده نمی کنند.
• افرادی که قادر نیست به دیگران اعلام کنند که نیاز به کمک دارند.

بی اختیاری ادرار مختلط یا ترکیبی Mixed incontinence

گاهی ممکن است علائم مشاهده شده در یک بیمار مربوط به تنها یک نوع بی اختیاری ادرار نباشد و علائم انواع بی اختیاری ادرار (دو یا سه نوع) را همزمان در یک فرد مشاهده کرد. بسیاری از بی اختیاری نوع استرسی و نوع فوریتی را همزمان با هم تجربه می کنند

بی اختیاری ادرار گذرا یا موقت

بی اختیاری ادرار موقت Transient incontinence یکی دیگر از انواع بی اختیاری ادرار است. این نوع بی اختیاری اغلب در یکی از موارد زیر بروز می کند:
• بر اثر مصرف یک داروی خاص و به عنوان عارضه جانبی آن دارو ظاهر می شود.
• عفونت مجاری ادرار که پس از درمان عفونت این بی اختیاری نیز درمان می شود
• مصرف مقدار زیاد کافئین
• مصرف مقدار زیاد الکل
• سرفه مزمن
• ابتلا به یبوست مزمن یا وجود مدفوع خشک در روده برای مدت طولانی
• مصرف داروهای فشار خون
• ناتوانی جسمی یا ذهنی برای مدت کوتاه

مقاله مرتبط : بی اختیاری ادرار 

درمان انواع بی اختیاری ادرار

تغییر سبک زندگی می تواند به بهبود علائم انواع بی اختیاری ادرار کمک کند. پزشک می تواند در انتخاب سبک زندگی درست کمک کند. درمان های مناسب برای انواع بی اختیاری ادرار به شرح زیر می باشند:

• استفاده از پد
• تمرینات کف لگن یا تمرینات کگل، به خانم ها معمولا پس از زایمان توصیه می شود که این تمرینات را انجام دهند، اما تمرینات کگل هم برای خانم ها و هم آقایان موثر است. این تمرینات باعث تقویت عضلات کف لگن شده و به بهبود علائم بی اختیاری ادرار استرسی کمک می کنند.

برای انجام تمرینات کگل عضلاتی را منقبض کنید که به کمک آنها جلوی خروج ادرار را می گیرید. این عضلات را به مدت 10 ثانیه همینطور منقبض نگه دارید و سپس به مدت 10 ثانیه این عضلات را استراحت دهید. روزانه در 3 یا 4 ست 10 تایی این حرکت را انجام دهید.

نکته : برای پیدا کردن عضلات کف لگن زمانی که دستشویی هستید، جلوی خروج ادرار را گرفته و سعی کنید متوقف کنید. عضلاتی که در این فرایند از آنها کمک می گیرید، عضلات کف لگن هستند.

• بیوفیدبک درمانی است که هم برای خانم ها و آقایان مناسب است.
• جراحی

انواع بی اختیاری های ادرار کاملا قابل درمان هستند، برای درمان انواع بی اختیاری ادرار لازم است به متخصص اورولوژیست مراجعه کنید و از روش های درمانی جدید استفاده کنید.

اینستاگرام مداریا را دنبال کنید .