موضوع وبینار
روش نوین درمان واژینیسموس
سخنران های وبینار

دکترمصطفی فرهی
دکتر متین ذاکرین
دکتر الهه میری
دکتر محمد حقیقی
دکتر شیرین شمس
دکتر فرناز شیخ نواز
وضعیت وبینار
به اتمام رسیده