مقدمه
ویژگی ها

دیالکس دستگاه لیزر موی زائد و جوانسازی

لیزر موی زاید و جوانسازی در یک دستگاه

دستگاه دیالکس تنها یک لیزر برای رفع موی زاید نیست بلکه تلفیقی هوشمندانه از طول موجهای موثر لیزر برای جوانسازی صورت ، گردن و ناحیه ژنیتال است .

با بکارگیری طول موجهای مختلف لیزر این امکان فراهم می آید تا کلیه تیپ های پوستی با ضخامت مختلف مو در کلیه فصول سال قابل درمان باشند.

در سیستم دیالکس طول موج و پهنای باند خاص نور لیزر الکساندرایت و دایود ترکیب شده و رفع موی زاید و جوانسازی پوست صورت و ناحیه ژنیتال را ممکن کرده است.

دیالکس یک لیزر روان است…

دستگاه دیالکس

دیالکس با گرمایش تدریجی و مکرر پوست و تخریب فولیکول مو ، بدون هرگونه آسیب به بافت مجاور از رشد مجدد مو جلوگیری می کند. سیستم سرمایش قدرتمند این دستگاه از هرگونه سوختگی و آسیب جلوگیری می کند.

القای انرژی گرمایی بصورت پالسهای کوتاه و مکرر به عمق پوست عامل اصلی بی دردی دیالکس است.

دیالکس یک لیزر روان ( In Motion ) است که با حرکت Sweeping  هندپیس ، سرعت انجام لیزر موی زاید افزایش یافته و تعداد فولیکولهای بیشتری در هر حرکت پوشش داده می شود.

چرا دیالکس …

چون یک لیزر روان است!

ویژگی ها

دیالکس ترکیب نور لیزر الکساندرایت و دایود

در سیستم دیالکس طول موج و پهنای باند خاص نور لیزر الکساندرایت و دایود ترکیب شده و رفع موی زاید و جوانسازی پوست صورت و ناحیه ژنیتال را ممکن کرده است.