• تجهیزات پزشکی وکرون

دستگاه وکرون

وكرون یک اتاق عمل کامل روی میز شماست، که می تواند تمام بخش های پوست را مورد هدف قرار دهد.

دستگاه وکرون

با پلکسر سطحی ترین لایه های اپی درم را تحریک و تا عمق پوست را هدف بگیرید. با NeedleShaping معماری کلاژن ها را در دست گرفته و با O.F.F در هیپودرم نفوذ کرده و زاویه سازی کنید.
تکنولوژی های به کار رفته در دستگاه وکرون می تواند از سطحی ترین لایه ها تا عمقی ترین لایه های پوست را به صورت غیر تهاجمی مورد هدف قرار دهد.

جراحی نرم، روش جراحی است که بدون تهاجم و خون ریزی انجام شده و قابل اعتماد، ایمن، ساده و عاری از خطر برای پزشک و بیمار است. در این روش، که با استفاده از تکنولوژی های مختلف و بدون نیاز به بیهوشی انجام می پذیرد و عوارض، دیگر بخشی از درمان نخواهد بود.

که این روزها از آن به نــام معماری کلاژنی و Collagen shaping یــاد مـی شود و روشی است که در آن ریز جریـــان های الکتریکی در ترکیـــب با اصول طب ســــوزنی، امکان شکل دهی بـــه کلاژن هــا را بـــرای پزشک و درمان گر فراهم می کند.جریان های تحریک کننده سبب تحریک و بازســـازی فعالیت های زیـستی (Bio stimulation)، لیـفت و افزایـــش حجم بـه شکل کاملاً طبیـــعی را فـــراهم می نمایند. در این روش به صورت انتخابی روی بردارهای کشش صورت کار آغاز می شود و تاثیر ریز جریان های وکـرون در این خطوط سبب بازسازی و نوسازی طبیعی پوست می گردد. درمانگر خطوط کشش و یا حجم مورد نظر در پـوست را انتخاب نموده و سـوزن ها (با ضمانـت 250 میــکرون که از یـــک تار مو نازک تر هستند) را در نقاط اصلی وارد پـــوست می نمایـــد. با پیچاندن سوزن ها در پوست و عبــــور جریـان های وکرون، فیبرهای الاستیکی کمی آب شـــده و به آن ها چسبیده و گره میخورند.فیبـرهای کلاژن بواسطه ی داشتن پوششی از پـــروتئوگلیکان و گلوکوزآمینوگلیـکان، مانند سنســورهای زیستی (Bio sensor) عمل نموده و در نتیـجه با عبـــور جریان، فیبـرهای کلاژنی ماننـــد نیــمه هادی هایی الکتریــکی عمل نموده و به سوزن قلاب می شوند. با بیـرون کشیــدن ســوزن ها، فیبـــرهای کلاژنی در راستـــای نقطه ای ورود ســوزن مرتب شده و کش می آیند.

سوبلیمیشن یا فرازش یک واژه فیزیکی است که برای تبدیل مستقیم جامد به گاز کاربرد دارد. هم زمان به علت گرمایش انتخابی و کانونی پوست درهنگام کار با بخار میکروپلاسما بر روی ضایعه اپیدرمی، تحریک زیستی bio-stimulation در لایه درم نیز رخ می دهد.به زبان ساده، یون های هوا توسط پلکسر یونیزه شده و به سمت بافت هدف شلیک می شوند.برخورد این یون ها با بافت، سبب تصعید بافت (تبدیل آن از جامد به گاز) شده و بدون اثر ناخواسته ی حرارتی ثبت تحریک فیبروبلاستی و ترمیم سریع تر بافت ها می شود.

استفاده از پلکسر و پلاسما تراپی همزمان شد با تولد جراحی نرم، بنابراین بیراه نیست بگوییم توسعه ی جراحی نرم، این روزها مرهون نتایج شگفت انگیز پلکسر در درمان انواع بیماری هاست. تکنولوژی امن که می تواند طیف وسیعی از بیماری های سطح چشم را درمان کند، متخصصین پوست را در برداشتن انواع ضایعات یاری نموده و بوسیله ی آن بسیاری از بیماری های اندام خصوصی بانوان توسط متخصصین زنان درمان می گردد.علاوه بر موارد فوق، دندانپزشکی و انواع درمان های زیبایی در نقاط مختلف بدن مورد استفاده قرار گرفته و نتایج شگرفی به همراه داشته است.

تکنولوژی O.F.F در دستگاه وکرون، یک روش منحصر به فرد در کاهش چربی های موضعی در صورت و بدن و یک روش کاملا موثر در از بین بردن مویرگ های ریز، آنژیوم ها و تلانژکتازی های سطح پوست می باشد. در این روش، ارسال جریان فرکشنال با فرکانس 1230 کیلوهرتزاز طریق یک سوزن، انجام درمان های میکرولیپولیز (با نام LipoPlexr) و رفع ضایعات عروقی سطحی (با نام V-Plexr) را ممکن می نماید. موج سینوسی تولید شده به دلیل ژول Joule، به گرمای فرکشنال تبدیل می شود که می تواند برای درمان های غیر تهاجمی میکرو لیپولیز در ناحیه چربی زیر جلدی و رفع آنژیوم های کوچک، مویرگ ها و تلانژکتازی ها استفاده شود.

الف) میکرولیپوپلاستی – Lipo Plexr از بین بردن بافت چربی در فک، پف زیر چشم، رسوبات چربی؛ تکنیک استفاده از Lipo Plexr با سوزن های طب سوزنی انجام می شود که تا رسیدن به بافت چربی موضعی در بافت هدف وارد شده و ثابت می شوند و تا زمان هیپرترمی Hyperthermia که باعث آپوپتوز چربی می شود، همانجا می مانند. چربی به حالت سلولی بازگردانده می شود تا با استفاده از سلول های بنیادی خود به حالت بیولوژیکی تبدیل شود.

ب) رفع ضایعات سطحی عروق – V Plexr با تماس سوزن O.F.F با پوست، یک موج سینوسی به ناحیه مورد درمان ارسال می شود. این موج تبدیل به گرما شده و از طریق گرمای فرکشنال، الیاف الاستیک رگ منقبض شده و باعث می شود دیواره های رگ به یکدیگر چسبیده و فرو بریزند و محتوای خون داخل ان نیز از بین برود. V(ascualr) Plexr: رفع مویرگ ها، آنژیوم ها و تلانژکتازی های سطحی به ویژه در صورت.

جراحی نرم، روشی از جراحی است که بدون تهاجم و خونریزی انجام شده و قابل اعتماد، ایمن، ساده و عاری از خطر برای پزشک و بیمار می باشد. در این روش، که با استفاده از تکنولوژی های مختلف و بدون نیاز به بیهوشی انجام می پذیرد. عوارض، دیگر بخشی از درمان نخواهد بود.

 • اختــلاف پتــانسیــل بیــن هندپیــس و پوســت

 • یونیـــزه شـــدن گاز در هـــوا و تولیـــد پلاسمـا

 • سوبلیمیشن بدون نشت گرمـا بـه دیگر بافت ها

 • لیفت و جوانسازی پوست

 • افزایش کیفیت پوست

 • درمان چین و چروک

 • درمان اسکار

 • افزایش حجم لب ها

 • حجم دهی طبیعی چهره

 • تحریک غیرتهاجمی و بلندمدت لایه ی SMAS

 • معماری کلاژن ها در راستای خطوط کشش

 • افزایش ماندگاری اثر ژل، فیلر ونخ ها

catalog
دریافت کاتالوگ جهت دریافت کاتالوگ وکرون کلیک نمایید.

دانلود کاتالوگ