دکتر مصطفی فرهی (مدیر شرکت مداریا )

آرش رضایی کلانتری (بنیان گذار شرکت مداریا)

ایران زادگاه و مادر مداریاست!

و مداریا فرزند این مادر مهربان!

ما سر بر آستان این مادر مهربان داریم و بر دستان پیر و خسته اش بوسه می زنیم در حالیکه فروتنانه از هیچ تلاشی در بهبود و شادمانی او کوتاهی نمی کنیم.
ایران که چیزی نیست جز مردمانی پاک سرشت، بر شانه ی ما حقی دارد که مداریا هر روزه برای آن ایستاده است و تلاش می کند.
همراهی و همیاری با سازمان های مردم نهاد از جمله ی این کارهاست.
تلاش در آموزش و گسترش دانش ، سرمایه گزاری در پروژه های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز در همین راستا ست.
ما آمادگی داریم برای هرچه بهتر و بیشتر شدن این برنامه ها با شما دوستان همراهی و همکاری کنیم.
باشد تا لبخند را بر لبان همه ی ایرانیان بنشانیم.

پویش ملی جان ما ایران ما مورد تقدیر وزیر محترم بهداشت قرار گرفت 

مسئولیت اجتماعی
تقدیر وزیر بهداشت از مداریا
موسسه خیریه کهریزک
خیریه زینب کبری
مسئولیت اجتماعی