برگزاری وبینار ( پلکسر تحولی نوین در پزشکی )

وبینار پلکسر تحولی نوین در پزشکی

با سخنرانی:

دکتر النا روسی (برد دانشگاه Reggio Emilia, Modena)
آرش رضایی (مدیرعامل شرکت مدریزالتز آمریکا)
دکتر آندره آ کانچلی (مدیر تحقیق و توسعه شرکت GMV ایتالیا)

زمان: جمعه، 13 تیر، ساعت 11

تلفن ثبت نام و دریافت لینک وبینار:

09202075415وبینار پلکسر