وبینار پلکسر تراپی و انرژی هیگز

وبینار پلکسر تراپی و انرژی هیگز

درمان های نوین در حوزه زیبایی زنان؛ ترکیبی از به روز ترین تکولوژی موجود نتایج بالینی بهتر

با سخنرانی:

دکتر Dr.Agnieszka Nalewczynska (متخصص زنان و زایمان، بورد دانشگاه ورشو)
دکتر شیرین شمس (متخصص زنان، زایمان و زیبایی
آرش رضایی (مدیرعامل شرکت مدریزالتز آمریکا)
دکتر آندره آ کانچلی (مدیر تحقیق و توسعه شرکت GMV ایتالیا)

زمان: جمعه 24 مرداد 99

تلفن جهت ثبت نام: 09202075415

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دستگاه ها، بر روی هیگز و پلکسر کلیک کنید