قرعه کشی تابستانه بیست سالگی مداریا

2 سکه طلا
3 کارت هدیه 5 میلیون ریالی

آخرین قرعه کشی “تابستانه” سکه های طلای “بیست سالگی مداریا” در شانزدهمین کنگره فصلی پزشکان عمومی

پنجشنبه 28 شهریور، ساعت 13.30
مرکز همایش های رازی، غرفه C10