معرفی تکنولوژی جدید ایگنایت در کنگره ایران هلث 1401

در این ویدیو به معرفی دستگاه جوانسازی پوست ایگنایت تولید این شرکت پرداخته است که به نحوه کارکرد دستگاه و مزیت های آن اشاره می شود.

مشاهده ویدیو