وبینار بررسی دستاوردهای انرژی هیگز در زیبایی و درمان بیماری های زنان

بررسی دستاوردهای انرژی هیگز در زیبایی و درمان بیماری های زنان

با سخنرانی:
دکتر متین ذاکرین (جراح و متخصص زنان و زیبایی)
دکتر ریحانه رمضانی نژاد (جراح و متخصص زنان)
دکتر مرجان اسدی پور (جراح و متخصص زنان)
دکتر آپامه آذرپیرا (جراح و متخصص زنان)
دکتر فرناز شیخ نواز جاهد (جراح و متخصص زنان)
آرش رضایی (مدیرعامل شرکت مدریزالتز آمریکا و مخترع دستگاه هیگز)

زمان: جمعه، 11 مهر ، ساعت 11

تلفن ثبت نام و دریافت لینک وبینار:

09202075415