قدردانی از مدافعان سلامت در روز پزشک

دلمان برای ایران تپید
دلمان برای ایرانی تپید
در دلهایمان شوری بود برای پاسداشت مدافعان سلامت و پاسداشت مام میهن، ایران زمین سرافراز.
در جاودان روز پزشک، همزمان با زادروز بوعلی سینای بزرگ، برای گرامیداشت یاد پزشکان، این جان برکفان عرصه سلام و سلامتی، گامی برداشتیم تا همزمان با قدردانی از زحمات پزشکان که تن دردمند هموطنان را آرامش می بخشند، ما نیز تن رنجور سرزمین مهربان مادریمان را مسکنی باشیم سبز و زندگی بخش.
امسال، در یک حرکت بزرگ، 3000 درخت کاشتیم در جنگلهای خسته و فرتوت زاگرس دوست داشتنی.
3000 درخت را با نام پزشکانمان آذین بستیم. هر پزشک یک درخت و هر درخت یک زندگی. زندگی هایی به نیت تمام زندگی بخشیهای پزشکانمان.”

دلگفته های فوق، شرحی بود بر این رویداد ماندگار.

و اما در حاشیه این رویداد،  قائم مقام مدیر عامل شرکت مداریا در توضیح این اتفاق گفت: “این روزها، روزهای سختی برای جنگل های زاگرس و هچنین برای پزشکان عزیزمان است، این جنگل ها در آتش سوختند ولی هنوز زنده‌اند و سرپا و بدنه کادر درمان نیز در خط مقدم مبارزه با کرونا بسیار زخم خورده‌اند ولی هنوز با صلابت ایستاده‌اند؛ هر سال در روز پزشک، شاخه گلی به رسم سپاس و یادگاری برای پزشکان ارسال می‌شود. امسال اما، در مداریا، تصمیم گرفتیم کاری انجام دهیم تا هدیه‌ای جاودانه برای مدافعان سلامت تهیه کنیم و چه هدیه‌ای بهتر از نهالی که به نام پزشکان کاشته شود تا زاگرس رنجور اما زیبا و پزشکان خسته اما پرامید را مرهمی باشد.
درود بر پزشکانمان که سلوک و رفتارشان در این وانفسای دوران پر نشیب کرونایی، تنها امیدبخشمان است در گذران زمان.

باشد که نام این 3000 پزشک، بر تارک جنگلها و کوههای برافراشته زاگرس، مانا بماند و استوار..”

قدر دانی از پزشکان

گفتنی است که درختان مذکور در زمان مناسب کاشته و نگهداری شده بودند و در روز اول شهریور ماه سال 1400 به نام تک تک پزشکان، نامگذاری گردیدند.

همچنین این رویداد مورد استقبال بسیاری از پزشکان و وب سایت های خبری قرار گفت.