لیفت ابرو بدون جراحی

شلی پوست ممکن است باعث افتادگی ابروها و پوشش پلک ها ی فوقانی چشم گردد و ما را به نظر خسته نشان دهد. ابروان جوان در حالت استراحت بالای لبه استخوانی طوقه چشم قراردارند با یک قوس به طرفین و قسمت طرفی و دم ابروها بالاتر از قسمت میانی آن ها قرار دارد. یکی از نشانه های اولیه افزایش سن پوستی ، افتادگی خم ابرو به سمت پایین است . ابروان افتاده به عنوان یک قانون تصور عصبانیت و خستگی را ایجاد می کنند .

لیفت بدون جراحی ابروها روشی است برای جوان سازی یک سوم فوقانی چهره شما ، نه بو تاکس یا هر تزریق ضد چروک دیگری در سیستم های مداریا استفاده نشده است .

درمان ها ی ماندگار ایمن ، بدون درد و قابل انجام در مطب بوده و دوره نقاهت ندارد .

لیفت ابرو بدون جراحی

ایا من کاندید خوبی برای لیفت ابرو هستم

دلایل مشترکی برای تمایل به انجام لیفت ابرو وجود دارد :

افتادگی قسمت خارجی ابرو که چهره را ناراحت نشان می دهد ؛

قسمت مرکزی ابروها به سمت پایین افتاده و شما را عصبانی نشان می دهد ؛

بین دو چشم شما خط افقی ایجاد شده است ؛

اگر شما خانم هستید و به دلیل افتادگی ابروها نمی توانید پلک فوقانی را آرایش کنید .

لیفت ابرو