هفتمین همایش بین المللی کاربردهای پلاسما در حوزه چشم پزشکی

هفتمین همایش بین المللی کاربردهای پلاسما در حوزه چشم پزشکی
با انجام جراحی روی سطح چشم به روش پانیذ

زمان: جمعه، 4 بهمن ماه 1398
نشانی: تهران، هتل اسپیناس پالاس

با مداریا در شادی 20 سالگی

نظر به اینکه ظرفیت سالن برگزاری محدود است، خواهشمندیم مراتب حضور خود را جهت شرکت در این رویداد علمی از طریق شماره تلفن های زیر اعلام فرمایید:

092020-75415
021-75415

همایش بین المللی کاربردهای پلاسما در حوزه چشم پزشکی