مداریا در شانزدهمین کنگره پزشکان عمومی

حضور شرکت دانش بنیان مداریا در شانزدهمین کنگره پزشکان عمومی

حضور شرکت دانش بنیان مداریا نماینده دستگاه “پلکسر پلاس فرکشنال” و “تیکسل” در شانزدهمین کنگره پزشکان عمومی

شرکت مداریا نماینده دستگاه “پلکسر پلاس فرکشنال” و “تیکسل” در ایران، میزبان شما سروران گرامی در شانزدهمین کنگره پزشکان عمومی خواهد بود.

زمان: چهارشنبه تا جمعه27 تا 29 شهریور 1398

مکان: تهران، مرکز همایش های رازی، طبقه هم کف، غرفه c10

شانزدهمین کنگره پزشکان عمومی