لیفت پیشانی بدون جراحی

لیفت پیشانی

این درمان با نام لیفت غیرتهاجمی پیشانی نیز شناخته می شود. اگر از علائم پیری در منطقه ی پیشانل خود خسته شده اید، لیفت پیشانی می تواند راه حل مناسبی برای شما باشد. وقتی کسی پیر می شود، ممکن است چین و شکن ها و خطوط افقی در پیشانی اش ظاهر شوند. خطوط اخم در میان ابروها چهره ی ما را “عصبانی” و یا “بسیار جدی” نشان می دهد. لیفت پیشانی افتادگی به علت جاذبه را به حالت قبل بر می گرداند و بافت نرم .یشانی را سفت می کند تا جوانی بیشتری را به پوست پیشانی، پلک بالایی و ابروها باز گزداند. روش های متفاوتی برای لیفت پیشانی وجود دارد.

لیفت پیشانی

چه وقت لیفت پیشانی لازم می شود؟

با بروز ابروهای افتاده و پایین که ظاهر شما را غمگین، خسته و بدخلق نشان می دهد چین و شکن های افقی روی پیشانی شما مشهود باشند خطوط اخم و یا خط عرضی روی بینی بین دو ابروی شما مشهود باشند.

پوست اضافی روی چشم های شما آویزان شود.

نتایج لیفت پیشانی غیرتهاجمی با سیستم های مداریا:

کاهش خطوطی که به صورت افقی در پیشانی رشد کردند، و مانند آن خط پل بینی بین دو ابرو باز شدن خطوط اخم که به شکل عمودی بین ابروها ظاهر شدند بالا بردن ابروهای افتاده و تا حدی پلک فوقانی بازگشت ابروها به حالت شادابی و جوانی سابق چهره ی شما شادتر، دوستانه تر و آرام تر خواهد شد

لیفت صورت

روش های مرتبط

اکثر افرادی که تمایل به لیفت غیرجراحی پیشانی دارند، همچنین به روش های غیر تهاجمی غیرجراحی لیفت صورت ، ابرو و چشم ها نیز تمایل دارند. در این بین می توان از تکنولوژی هایی مانند HIFU و 3D Fractional RF و نیزmRF DermUP و Endermolift نام برد.