سمینار جامع بازآموزی با محوریت اورژانس پزشکی

ســمینار جامـــع باز آمــوزی

با محوریت اورژانس پزشکی

مخاطبین این سمینار:

پزشکان عمومی، متخصصین جراحی عمومی، متخصصین داخلی، متخصصین طب اورژانس و متخصصین بیهوشی

تاریخ برگزاری : ۲۹ الی ۳۱  تیرماه ۱۴۰۱

با موضاعات:

اورژانس های عفونی و پزشکی قانونی در اورژانس از ساعت  7 الی 11

اورژانس های قلب و احیا از ساعت  12 الی 14

مسمومیت ها از ساعت  15 الی 18

مرکز همایش های رازی

مرکز همایش های بین المللی رازی (محله کوی نصر، تهران)

سمینار جامع باز آموزی - 29 تیر تهران