موضوع وبینار
وبینار بین المللی لیفت کامل و طبیعی صورت ترکیب سه تکنولوژی
سخنران های وبینار

دکتر آندره آ کانچلی
پروفسور سوتیریس سیوماس
دکتر مصطفی فرهی
وضعیت وبینار
به اتمام رسیده