نیروی انسانی توانمند و پویا، به کمک دانش و انگیزه کافی جهت ارائه خدمات کارآمد به مشتریان، از مهمترین سرمایه های هر سازمانی محسوب می شود. در این راستا، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، در صورتی که انگیزه و اشتیاق کافی جهت همکاری با مجموعه دانش بنیان مداریا را دارید لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

    ضمیمه فایل رزومه الزامیست


    مشخصات فردی


    اطلاعات تحصیلی    آخرین سابقه کاری