حضور مداریا در اولین دوره برنامه اختلالات کف لگن در زنان

شرکت مداریا با معرفی تکنولوژی دستگاه ”هیگز” درمان دردهای کف لگن، بی اختیاری ادرار و رفع شلی واژن ثبت اختراع کمپانی medresults آمریکا در بیمارستان امام خمینی، میزبان شما سروران گرامی خواهد بود.

زمان: پنج شنبه 12 دی 1398
نشانی: تهران، بیمارستان امام خمینی، مرکز تصویربرداری، طبقه اول، سالن تصویربرداری

با مداریا در شادی 20 سالگی
جهت ثبت نام:
09202075415
اولین دوره برنامه اختلالات کف لگن در زنان