حضور مداریا در اولین دوره برنامه اختلالات کف لگن در زنان

حضور مداریا در اولین دوره برنامه اختلالات کف لگن در زنان

شرکت مداریا با معرفی تکنولوژی دستگاه ”هیگز” درمان دردهای کف لگن، بی اختیاری ادرار و رفع شلی واژن ثبت اختراع کمپانی medresults آمریکا در بیمارستان امام خمینی، میزبان شما سروران گرامی خواهد بود.

زمان: پنج شنبه 12 دی 1398
نشانی: تهران، بیمارستان امام خمینی، مرکز تصویربرداری، طبقه اول، سالن تصویربرداری

با مداریا در شادی 20 سالگی
جهت ثبت نام:
09202075415
اولین دوره برنامه اختلالات کف لگن در زنان