جوان سازی و سفت شدن پوست

جوان سازی و سفت شدن پوست

به پوست نفوذ کنیم و جوان تر به نظر برسیم!

پیری پوست یک پروسه بیولوژیک پیچیده است با ترکیب فاکتور های درونی و بیرونی. در حقیقت پوست سالم و زیبایی فاکتور های اصلی برای احساس خوب بودن و حس سلامتی در انسان ها هستند. با افزایش سن، حجم را در صورتمان از دست می دهیم، در ابتدا بافت چربی دستخوش این تغییر می شود.

در نتیجه پوست به سمت جاذبه پایین می افتد و این باعث افتادگی و چین و چروک ها می شود.

این تصور می شود که پوست اضافی مثل لباسی است که برای صاحبش در اثر لاغری بزرگ شده است. در بعضی حالات شل شدگی شدید پوست شما ممکن است راه دیگری جز جراحی پلاستیک نداشته باشید اما خیلی از ما ظاهر طبیعی را ترجیح به ظاهر جراحی شده می دهیم.

Younger-skin

A good candidate of procedure is someone with some degree of laxity skin , to the point of looking, and often feeling, less firm. A lowered eyebrow line or sagging skin on the eyelids, for instance, is often the first sign of “maturing” skin. Loose skin under the neck and under the chin signals a patient might be a candidate. Typically, those in their thirties and older who have mild to moderate skin laxity are candidates.

 

We‘d love to hear from you!

با ما در ارتباط باشید: