درمان لک های پوستی

درمان لک های پوستی

لک های ناشی از سن در پوست ( لک سن )

با افزایش سن افراد دچار لک هایی روی پوست صورت و پشت دستها می شوند. این لک ها همچنین به نامهای لنتیگو یا لک های کبدی نامیو می شوند و با حدود گرد، قهوه ای یا خاکستری یا حتی سیاه رنگ و بصورت لک های مسطح روی پوست دیده می شود.

لک های پوستی معمولاً در اثر در معرض نور خورشید قرار گرفتن ایجاد می شوند و معمولاً در نواحی مثل پشت دستها ، صورت ، شانه ها و بازوها ظاهر می شوند. سطحی ترین لایه با پیگمان (رنگ دانه ) بیشتری پوشیده می شود و ظاهری شبیه کک و مک های بزرگ پیدا می کند. ممکن یک عدد باشد یا حتی بصورت تعدادی خوشه ای کنار هم دیده شود.

بعضی افراد وراثتی زمینه لک های سن را دارند .لکه های سن ممکن است در سنین پایین تر حتی کودکی دیده شوند ولیکن آنها بیشتر در افراد مسن بخصوص آنهاکه زمان زیادی را بدون محافظ در مقابل خورشید بوده اند ظاهر می شوند.

لک های سن سرطانزا نمی باشند. بهرحال در پوستهایی که در معرض نور خورشید بدون محافظ قرار می گیرند تغییرات پیش سرطانی بصورت برجستگی پوسته دار قرمز رنگ بنام اکتینیک کراتوزیس ، لک های تیره که بنظر لنتیگو می رسند بروز می کند. لک های سن بایستی حتماً توسط پزشک بررسی شود.

skin-spot-treatment

درمان هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روحی بوسیله بهتر شدن ظاهر به بیماران کمک خواهد کرد.

  • پرهیز کنیاز در معرض نور خورشید قرار گرفتن طولانی
  • حتماً توسط پزشک ویزیت شوید.
  • سیگار نکشید

We‘d love to hear from you!

با ما در ارتباط باشید: