آموزش

ما برای پزشکان، تراپیست ها و اپراتورهای کلینیک ها،و برای هر سیستم به طور جداگانه (در کنار دفترچه های راهنما و DVD های بسیار کامل آموزشی سیستم و درمان ها) جلسات آموزشی در نظر گرفته ایم؛ زیرا ما در مداریا عمیقا مشتاق کمک برای بهتر شدن نتایج بالینی هستیم، با تقسیم تجربیات سال ها و پاسخ به تمامی سوالات شما:

چگونه سیستم را روشن کنیم؟

چگونه از سیستم استفاده کنیم؟

(چگونه بهترین فرد برای درمان با هر سیستم را انتخاب کنیم؟ (انتخاب درست افراد مهم ترین دلیل نتایج بالینی کامل است

چگونه بهترین برنامه ی درمانی سیستم را انتخاب کنیم؟

تعداد جلسات درمانی مورد نیاز درمان هر فرد چه  قدر است؟

هر جلسه ی درمان چند دقیقه به طول می انجامد؟

چگونه بهترین پروتکل درمانی را برای یک یا  چند منطقه ی تحت درمان با استفاده از یک یا چند سیستم و تکنیک های مختلف بیایم؟And!

سیستم شما دقیقا قادر به انجام چه درمان هایی است؟

و همچنین سوالات بیشتر شما.

 

بنابرین! بلافاصله با ورود شما یه خانواده ی مداریا، هرگز، حتی برای یک روز با سیستمتان تنها نخواهید بود و ما همیشه در کنارتان هستیم.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر راجع به زمان و محل برگزاری آموزش ها، با ما تماس بگیرید.