هایفو

تکنولوژی هایفو چیست؟

هایفو

هایفو

هایفو

هایفو(اولتراسوند به شدت متمرکز)  تکنولوژی برای دگرگونی بافت با استفاده از دمای بالا در حدود℃ 60-100 تولید شده با انرژی متمرکز در یک نقطه، که بسیار شبیه به قانون عدسی کوژ می باشد. هایفو، تکنولوژی لیفت صورت بدون جراحی(با ترنسدیوسر self-developed( است که به سطوح پوست و SMAS دسترسی دارد. گرما با ایجاد نقاط کواگله باعث جوان سازی کلاژن های قدیمی و همچنین کلاژن سازی جدید می شود.

SMAS چیست؟

9

SMAS(Superficial Muscular Apo neurotic System)توسط سپتوم با فیبرهای متعدد به درم متصل است و در نتیجه SMAS باعث کشش در سطح پوست چهره می شود. این لایه یه سطحس در فاصیله ی 4.5mm از اپیدرم واقع شده و معمولا شامل کلاژن، بافت همبند الاستین وچربی است. افتادگی پوست در اثر افزایش سن روندی طبیعی محسوب می شود. با افزایش سن، پوست نازک تر می شود و آسان ترآسیب می بیند..

3

2 نوع پیری در پوست به وجود می آید؛ پیری در اثر عوامل ژنتیکی که به آن پیری ذاتی می گویند و پیری در اثر عوامل محیطی.

پیری ذاتی

پیری غیر ذاتی

نازک شدن اپیدرم با کاهش تعداد سلول های لانگرهانس و ملانوسیت هاتخریب کلاژن توسط قرار گرفتن دراز مدت در معرض UV نور
کاهش تعداد فیبروبلاست ها، مست سل ها و عروق خونیحالت های تکراری که با صورت انجام می شود
کوتاهی حلقه ی مویرگیافتادگی در اثر جاذبه ی زمین
واکنش غیر طبیعی از انتهای اعصابفرم خواب / تغییرات بیوشیمیایی در اثر استعمال دخانیات

چگونه این مسئله را حل کنیم؟

مطابق با تقاضای بیماران برای داشتن ظاهری جوان تر توسعه ی بیشتری در درمان های جواان سازی و پیشرفت هایی در دستگاه های زیبایی ایجاد شد.

با همه ی این اوصاف پیری گریز ناپذیر به نظر می رسد. هم  اکنون نیز درمان های بسیاری برای رفع این مشکل وجود دارند؛ مانند:

  • ماساژ یا نگهداری از پوست
  • درمان های لیزری
  • بوتاکس یا ژل

اما این ها تنها سفتی پوست و جوان سازی را به ارمغان می آورند.

نتایج

  • هایفو به لایه های پوست و SMAS دسترسی دارد.
  • گرما با ایجاد نقاط کواگله باعث جوان سازی کلاژن های قدیمی و همچنین کلاژن سازی جدید می شود.