هیگز دستگاه جوانسازی واژینال

هیگز دستگاه جوانسازی واژینال
4.6 (92.63%) votes 19

ارزشمندترین دستاورد، خشنودی کسانیست

که برای داشتن یک زندگی بهتر پیش شما می آیند

این خشنودی هدف مشترکیست میان ما و شما

که با هیگز برآورده شده است

 

بهار از نو شکفتن است

بانوان در هر کجای دنیا، می خواهند جوان تر باشند. مانند روز های پیش از بارداری تلاش می کنند تا خرسندی خود را بازیابند و رابطه شان را زنده و پویا نگه دارند. هیگز با به کارگیری انرژی گرمایشی کشسانی، بافت ها را به آرامی گرم می کند و ماهیچه ها را به صورت هوازی در آسایش و بدونِ از کارافتادگی نیرومند می سازد.

 

 

ویژگی ها

 

 

کنترل را بدست بگیرید

انسان از این که کنترل بدن خود را از دست دهد، خرسند نخواهد بود، این احساس در بانوان به ویژه در اندام های خصوصی، مهمتر است. هیگز، درمانی غیر تهاجمی و غیر هورمونی است که با گرمای رادیویی، بافت های درونی و اندام های داخلی را بازسازی و جوان سازی می کند. با گرم شدن بدن، رشته های کلاژن درهم تنیده و کشیده میشوند که سبب سفت شدن چشمگیر بافت ها و اندام ها میگردد. از سویی دیگر انرژی هیگز، ماهیچه های لگنی و اندام های ژنیتال را به کشش هوازی وا داشته و با توانمند سازی آن ها موجب لیفت، جمع تر شدن و افزایش الاستیسته ی ماهیچه ها و اندام های لگنی میشود.

کامروایی در دسترس شماست

شلی و ناکارآمدی ماهیچه های ژنیتال و واژینال پس از بارداری یا در پی پیری زودرس، عارضه ای بسیار فراگیر است. این آسیب می تواند خشنودی فرد را هنگام نزدیکی کاهش دهد و پیوند همسران را دگرگون سازد. همچنین شلی پوست نیز فاکتورهای بسیاری دارد و هیچ ناحیه ای از گزند پیری طبیعی ایمن نیست؛ در نتیجه مخاط کانال واژینال نیز به تدریج دچار فرسودگی و ناکارآمدی می شود. انرژی هیگز، راهکاری مطمئن است که در بسیاری از مطالعات بالینی در این حوزه، تاثیرات شگفت انگیز آن به اثبات رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 


 

برنامه ریزی شده برای تضمین موفقیت

دستاورد یک درمان تخصصی جزخشنودی و موفقیت نخواهد بود. هیگز دارای نرم افزاری پیشرفته با توانایی ویژه سازی درمان است که در هیچ یک از دستگاه های دیگر در دسترس نیست. این نرم افزار می تواند هوشمندانه، انرژی درمانگر هیگز را به سطح یا عمق بافت ها برساند و یا آن را به سوی عضو هدف هدایت نماید؛ به طوری که در هر اندیکاسیون می توان درمانی ویژه را طراحی نمود.

مطالب مرتبط :
دیگر ویدئوهای دستگاه هیگز

جوانسازی واژن / واژینال / اندام های تناسلی / لگنی

نظرات بیماران