ترکیب آراف فرکشنال و گرمایشی کشسانی برای جوانسازی پوست صورت

ترکیب  آراف فرکشنال و گرمایشی کشسانی برای جوانسازی پوست صورت

چکیده

زمینه:

سیستم های انرژی رادیوفرکانسی گزینه های محبوب در درمان شلی پوست و چین و چروک هستند. دستگاه های رادیو فرکانس فرکشنال (FRF) کارایی و ایمنی را افزایش داده اند. همچنین سیستم گرمایشی کشسانی (TC) یک فن آوری جدید است که می تواند اثر لیفت را ارتقا دهد.

اهداف:

این آزمایش برای ارزیابی ایمنی و کارآیی درمان ترکیبی با استفاده از سیستم آراف فرکشنال و گرمایشی کشسانی برای جوان سازی پوست صورت صورت گرفت است.

مواد و روش ها:

پانزده داوطلب زن (میانگین سن، 47.07 ± 8.83 سال) در سه هفته 3 بار FRF و 6 بار دو قطبی TC تحت درمان قرارگرفتند.

نتایج:

ارزیابی بالینی نشان دهنده بهبود قابل ملاحظه در نمره چروک Glogau پس ​​از 3 ماه (p-value، 0.041) بود. منطقه و حجم انقباض نازولبیال نیز به طور معنی داری کاهش یافت است (p-values، 0.026 و 0.031). سونوگرافی پوست افزایش قابل توجهی در اکو تراکم درم را نشان میدهند که با یافته های بافت شناسی میزان افزایش کلاژن پوستی تایید شده است. واکنش های جانبی در همه موارد موقت و خفیف گزارش شده و بیماران به درمان امتیاز  (3.6 از 5 Likert scale)  “نسبتا راضی ”  را داده بودند.

نتیجه گیری:

نتایج این آزمایش نشان می دهد که درمان ترکیبی سیستم های آراف فرکشنال و گرمایشی کشسانی برای بازسازی پوست صورت کارآمد و ایمن است.

 

جهت دریافت کامل مقاله اورجینال