چهاردهمین کنگره ی بین المللی زیبایی و جوان سازی AMWC مونت کارلو – بهار 95

دوستان و همکاران گرامی  افتخار بزرگ  ماست که شما را به شرکت در چهاردهمین کنگره ی بین المللی زیبایی و جوان سازی AMWC   مونت کارلو تحت نظارت علمی جامعه جهانی پزشکی زیبایی و رشته های مرتبط با آن (WOSIAM)،دعوت کنیم. این کنفرانس چهاردهمین سالگرد خود را با محتوای برنامه های پیشرفته خواهد داشت.

در طول 14 سال گذشته AMWC نقش کلیدی در زیر بنای درک علمی از مدیریت جوان سازی جهانی ایفا کرده است. موضوع اصلی کنگره ی AMWC 2016  نقش و اهمیت پیشگیری در عمل زیبایی / جوان سازی است.

هر سال، این رویداد در انتظار جذب حدود 10000 شرکت کننده از بیش از 120 کشور جهان است. بیش از 300 شرکت بین المللی در نمایشگاه این کنگره که در سراسر منطقه در 4 طبقه، وجود خواهد داشت شرکت می کنند که به شما کمک کی کنند نوآوری های محصولات و تکنواوژی های را به سادگی بیاید.
ما خوشحالیم که شما را همراهمان در موناکو برای ارتباط با بزرگان در این زمینه کاری، شریک شدن در جلسات فکری و بحث، و تقویت شبکه ها و دوستیمان در جامعه بین المللی در حال رشد زیبایی و جوان سازی ببینیم.
ما مشتاقانه منتظر به اشتراک گذاری سه روز هیجان انگیز با شما در مونت کارلوهستیم!

آدرس سایت همایش:

http://v1.euromedicom.com/amwc-2016/index.html
cover-amwc-2016