کانال تلگرامی تغذیه – مداریا

در تاریخ 14 تیر 1396 برای حمایت از گروه محترم تغذیه اقدام به راه اندازی کانال تلگرامی بزرگ و مفید برای تغذیه ای های عزیز شد.

نام کانال “تغذیه – مداریا” می باشد که بسیاری از کارشناسان ، متخصصان و اساتید محترم ، دانشجویان گرامی ، مسئولین دلسوز و عزیزان مرتبط با تغذیه در آن عضویت دارند.

 

https://t.me/taghziye_medaria