کارگاه آشنایی با “فرکشنال نانو پلکسر” || جدیدترین تکنولوژی پلاسما در دنیا 2018

کارگاه آشنایی با “فرکشنال نانو پلکسر” || جدیدترین تکنولوژی پلاسما در دنیا 2018

پلکسر ده سال پیش بوسیله ی شرکت GMV در ایتالیا آفریده شد تا گره گشای بسیاری از پیچیدگی های درمانی باشد و توانست به پدیده ای شگفت انگیز تبدیل شود.

پلکسر پلاس در سال 2017 این تکنولوژی ارزشمند را کامل کرد و جایگاه آن را به عنوان برترین و تنها ژنراتور میکرو پلاسما تثبیت نمود و درمانهایی را که خیال و آرزو بودند، به واقعیت تبدیل کرد.

و اکنون در سال 2018، GMV باز هم شگفتی ساز شد، آفرینش نخستین نانو پلاسما با تکنیک پلکسر فرکشنال.

اولین کارگاه آشنایی با “فرکشنال نانو پلکسر” در بیمارستان بهمن در تاریخ 3 و 4  اسفند ۱۳۹۶ برگزار گردید.