پلکسر ژنیکو پلاستی || پلاسما در خدمت پزشکان زنان

پلکسر ژنیکو پلاستی؟!


به جراحی هایی که برای جوان سازی بخش درونی و بیرونی اندام های جنسی بانوان انجام شوند ژنیکو پلاستی گفته می شود. پلکسر یک ژنراتور میکرو پلاسما است که توانسته به روش جراحی نرم بدون بیهوشی و خونریزی یا برش دستاوردهای بالینی چشمگیری را پدید آورد. پلکسر ژنیکو پلاستی PLEXR GYNECOPLASTY شاخه‌ای نوین و با شتاب رو به گسترش است که تکنولوژی پلکسر را در جراحی های ترمیمی زنان به ‌کارمی‌گیرد. این روش از جمله جراحی های نرم به شمار می آید که در اروپا و امریکا هر روز بیشتر از پیش به کار می رود.

می پرسید پلکسر چیست؟


پلکسر نه لیزر است و نه پروب یا چاقوی رادیوفرکانسی، بلکه یک ژنراتور انرژی پلاسما است. همانطور که می دانید در طبیعت ماده به سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارد. از دیدگاه فیزیک، پلاسما حالت چهارم ماده است و می توان آن را گاز مایع در نظر گرفت. پلاسما در اصل گازی است یونیزه؛ شامل یون ها و الکترون های بسیار فرار و خنثی که آزادانه حرکت می کنند. واژه یونیزه نشان دهنده مقادیر بسیار زیاد الکترون هایی است که در اثر شکاف گروهی از اتم ها حاصل می شوند و ایجاد یک قوس فعال میکروپلاسما می کنند. به علت تفاوت الکترو مغناطیسی موجود بین نوک هندپیس و بدن انسان، این تخلیه یونی موجب ساختار شکنی و فــرازش اجـزای بافت می شود.

سوبلیمیشن چیست؟


سوبلیمیشن یا فرازش، یک واژه فیزیکی است که برای تبدیل مستقیم جامد به گاز کاربرد دارد. هنگام کار با قوس میکروپلاسما به علت گرمایش انتخابی و کانونی، هم زمان با درمان ضایعه در اپیدرم، در لایه درم نیز تحریک زیستی Bio-Stimulation رخ می دهد. در حین درمان، دود قابل مشاهده ای در اثر سوبلیمیشن ایجاد و میکرو کراست هایی تشکیل می شود. بعد از یک هفته این میکرو کراست ها می ریزد و اثری از کبودی یا اسکار برجای نمی ماند. این بهبودی سریع، نتیجه عملکرد بسیار سطحی و کالیبره ی پلکسر است.

کارکرد های بالینی پلکسر ژنیکو پلاستی


کارکرد های بالینی پلکسر در جراحی های پلاستیک و ترمیمی زنان و زایمان هر روز، در حال افزایش است. چرا که این دستگاه تخصصی روزانه توسط ژنیکولوژیست ها در سراسر دنیا تجربه و به کار گرفته می شود. مهمترین اندیکاسیون های درمانی عبارت است از:

Labia Minor Reducation

Labia major Reducation

Vulvoplasty

Scar Removal

Wart Removal

Stretch Mark Reduction

Vaginal Rejuvenation 8-Annal Remodeling

Keloid Removal

Tattoo Removal

Skin Lifting

Nipple Remodeling

Nipple Resizing

Benign lessions Removal

Abdominal Wrinkle Reduction

Decolette Wrinkle Reduction