درمان بی اختیاری ادرار

هیگز دستگاه جوانسازی واژن در دومین کنگره بین المللی نورویورولوژی

هیگز دستگاه جوانسازی واژن در دومین کنگره بین المللی نورویورولوژی

درمان بی اختیاری ادرار

 

شرکت مداریا با معرفی دستگاه هیگز ( در حوزه درمان بی اختیاری ادرار، رفع شلی واژینال، تنظیم رطوبت ژنیتال و درمان دردهای لگنی ) در دومین کنگره بین المللی نورویورولوژی حضور یافت.
مکان: تهران / هتل اسپیناس / غرفه C6
زمان:۱۰-۱۲ آبان