سمینار علمی – آموزشی کاربرد پلاسما در زیبایی

تاریخ: 15 و 16 تیرماه 1396
محل برگزاری : تهران – بیمارستان بهمن – سالن کنفرانس

سخنران:
Dr.Elena Rossi
Modena University-Italy

به همراه کارگاه عملی کاربرد پلکسر

لطفا برای دریافت اطلاعات و ثبت نام با 09122045314 تماس بگیرید