سمینار تخصصی جوانسازی پوست با تیکسل

سمینار جوانسازی با تیکسل (تکنولوژی روز کشور آلمان)
دوشنبه ۱۳ شهریور
مجتمع رفاهی آموزشی دانشگاه شیراز

سمینار عملی جدیدترین و موثر ترین روش ۲۰۱۷ در جهان

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

تیکسل چیست؟ چرا تیکسل امن ترین، موثرترین و کم دردترین روش جوانسازی است؟ با تیکسل چه کارها می توان انجام داد؟ برای چه کسانی پیشنهاد می شود؟