اولین دوره رسمی آشنایی با دستگاه های کمک لاغری موضعی

دوره 1 روزه: جمعه 9 تیر ماه 1396 – ساعت 16-8

مدرس: آقای مجید حسن قمی

آدرس:
تهران – خیابان ولیعصر (عج) – نرسیده به پارک وی – رو به روی مجموعه تلاش – جنب کوچه تورج – دانشکده آموزش علوم پزشکی شهید بهشتی